Wat is Therapeutisch Assessment? 

Therapeutisch Assessment (TA) is een krachtige vorm van behandeling waarin psychologisch onderzoek en therapie zijn samengevoegd. De behandeling is ontwikkeld door de Amerikaanse klinisch psycholoog Stephen Finn en zijn team van het Therapeutic Assessment Institute in Austin, Texas (VS) 

Het uitgangspunt van het Therapeutisch Assessment is dat mensen die in het leven mentale klachten ervaren last hebben van een onjuist zelfbeeld. Een zelfbeeld waarmee men zich ten onrechte identificeert

Men belandt in een vicieuze cirkel die zichzelf in stand houdt door de innerlijke criticus die beïnvloed is vanuit bijvoorbeeld de opvoeding, de school en/of de maatschappij

In het Assessment wordt naar de tegenhanger van deze innerlijke criticus gezocht. Met behulp van objectieve informatie uit de uitkomsten van valide en betrouwbare psychologische testen wordt de cliënt gestimuleerd zichzelf op een afstand te beschouwen 

Door de testuitkomsten weer te geven in een overzichtelijk analyserapport kunnen nieuwe verbanden en inzichten omtrent de klachten gevonden worden. De TA therapeut doseert deze informatie zodanig dat de cliënt zijn zelfbeeld gaat bijstellen

Een kleine koerswijziging daarin kan dan genoeg zijn om een transformatie door te gaan

Bekijk het Therapeutisch Assessment in 70 seconden

De 3 fases van Therapeutisch Assessment1 > Het onderzoeken van jouw klachten 

In deze fase neemt de TA therapeut samen met je door wat je klachten zijn. Samen gaan jullie na welke invloed dit uitoefent op je gevoel, je gedachten en je gedrag. Vervolgens stellen jullie uit deze informatie vragen op die in het verloop van het Assessment beantwoord zullen worden. Bijvoorbeeld: Hoe komt het dat ik mijn negatieve gedachten niet kan loslaten? En hoe zou me dat wel kunnen lukken?


2 > Het psychologisch onderzoek en het vinden van nieuwe inzichten 

In deze fase zal de TA therapeut gericht psychologische testen bij je afnemen. Aan de hand van de uitkomsten kunnen er nieuwe verbanden, inzichten en antwoorden over je klachten gevonden worden. Bijvoorbeeld het verband tussen negatieve gedachtepatronen en jouw unieke manier van waarnemen en verwerken. Het doel van het verwerven van zulk soort inzichten is het omzetten van een niet effectief zelfbewustzijn naar een wel effectief zelfbewustzijn

Gebruikte psychologische testen in het Assessment

Alle testen zijn door COTAN gecertificeerd


Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS)

De WAIS geeft inzicht in je intelligentieprofiel. Er wordt gekeken naar de manier waarop je waarnemingen verwerkt in je denken


Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst (NPV)

De NPV geeft inzicht in je persoonlijkheidseigenschappen. Er wordt gekeken naar de manier hoe je denken invloed heeft op je gevoel


De Flexibiliteits Index Test (FIT-60)

De FIT geeft inzicht in je mentale fitheidsprofiel. Er wordt gekeken hoe je denken en gevoel van invloed is op je energieniveau3 > Inzichten omzetten naar (gedrags)veranderingen 

In de laatste fase zet je met de TA therapeut de nieuwe inzichten om naar positieve (gedrags)veranderingen. Zo werk je stap voor stap toe naar het verminderen van je klachten en een mentaal vrij(er) leven!

* Voor deze fase gebruiken wij het ACT (Acceptance & Commitment Therapy) model

Welke klachten kunnen er met een Therapeutisch Assessment behandeld worden?

Wij hebben goede ervaringen met het behandelen van de onderstaande klachten. Bij een crisis situatie verwijzen wij eerst door naar je huisarts of de SGGZ

 • Angstklachten - o.a. faalangst, sociale angst, paniek- en angstoornissen. Lees meer
 • Depressie - o.a. overmatige neerslachtigheid, lichte (chronische) depressie. Voor zware depresssie is dit in overleg met de verwijzer/behandelaar. Lees meer
 • Burn out - o.a. overspannenheid, chronische vermoeidheid, isolatie, neerslachtigheid en slapeloosheid. Lees meer 
 • Persoonlijkheidsproblematiek - problematiek wat voortkomt uit een persoonlijkheidsstoornis. Altijd in overleg met huisarts en externe behandelaar
 • Vastlopen in huidige behandeling - voor cliënten die te weinig resultaten behalen binnen hun huidige GGZ behandeling kan een Therapeutisch Assessment voor doorbraken zorgen

Een Therapeutisch Assessment aanvragen?

Plan een vrijblijvend telefonisch startgesprek met ons in

Plan mijn startgesprek in
 • Op maat advies
 • Korte wachtlijst
 • Vergoed door je zorgverzekeraar

Een Therapeutisch Assessment aanvragen?

Plan een vrijblijvend telefonisch startgesprek met ons in

 • Op maat advies
 • Korte wachtlijst
 • Vergoed door je zorgverzekeraar

Een Therapeutisch Assessment aanvragen?

Plan een vrijblijvend telefonisch startgesprek met ons in

 • Op maat advies
 • Korte wachtlijst
 • Vergoed door je zorgverzekeraar